Logo

Het gedragsspreekuur

Het gedragsspreekuur is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van het probleemgedrag van uw hond. Onder probleemgedrag verstaan we gedrag dat in feite normaal is voor een hond, maar dat voor u als eigenaar een probleem vormt. Dit omdat het zich buitengewoon hevig of vaak laat zien, of omdat het gedrag storend is voor de omgeving. Voorafgaand aan een gedragsspreekuur vult u een uitgebreide vragenlijst zo compleet mogelijk in, zodat ik mij alvast op het spreekuur kan voorbereiden. Ik bespreek met u het (probleem)gedrag van uw hond en neem met u door wat uw verwachtingen zijn en wat u werkelijk kunt verwachten.

Om u een gericht advies te kunnen geven observeer ik tijdens ons gesprek uw hond. Ik kijk op die momenten naar het algemene gedrag en of het genoemde probleemgevende gedrag zich voordoet. (In een andere omgeving is dat namelijk niet altijd het geval). Daarbij neem ik, indien nodig, een gedragstest af, die toegespitst is op de door u genoemde problemen. Zo’n gedragstest laat duidelijk de primaire reacties van een hond zien waarbij tegelijk een stukje conditionering helder wordt. Tevens train ik zelf kort met uw hond. Dit doe ik om te kijken hoe trainbaar uw hond is.

Al deze informatie heeft als doel, te achterhalen wat de oorzaak van het probleemgedrag van uw hond is. Wanneer ik weet wat de oorzaak en de motivatie van uw hond is, om zijn (probleemgevende) gedrag te vertonen, kan ik u gericht advies geven over hoe hiermee om te gaan. Dit om het probleemgevende gedrag voor u hanteerbaar te maken. Voorts geef ik aan hoeveel inspanning daarbij van u verwacht wordt. U kunt hierbij denken aan een oplossing waar u prima zelfstandig mee aan de slag kunt. Tot de mogelijkheden behoort ook het volgen van een gehoorzaamheidscursus op onze hondenschool, een interne training of individuele gedragsbegeleiding (privé-training).

Het persoonlijke advies wordt u mondeling meegedeeld en toegelicht en u krijgt altijd een schriftelijk verslag van het advies toegestuurd zodat u alles thuis kunt nalezen. Het spreekuur is éénmalig en duurt ongeveer anderhalf uur.

De kosten van een spreekuur bedragen € 95,00 (excl. BTW).